KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
(3) Fox, son, escape
Kolokacji: 3
  • Pages 7 to 10 include sports news, both local and international.
  • Records of performance are often kept and reported in sport news.
  • Lane now does sports news for the show, as well.
  • He is head anchor for the sports news at 11:00pm.
  • She reported on crime, politics, society, and sports news before leaving the newspaper in the early 1920s.
  • Frank had no real interest in the radio, beyond sometimes listening to the sports news.
  • But she's a major star and her status will dominate the sports news for the next few weeks.
  • There they shared the latest sports news with people at the next table.
  • The locals were still home, eating dinner, watching the sports news.
  • The channel runs live for 19 hours a day, broadcasting sports news.
3. Football News = Wiadomości piłkarskie Football News
4. Hockey News = Hokej Wiadomości Hockey News
5. Incontinence Bladder News = Niekontrolowanie czynności fizjologicznych Pęcherz Wiadomości Incontinence Bladder News
(10) network, web, Internet
Kolokacji: 3
(11) health, pregnancy, illness
Kolokacji: 3
(13) death, murder, demise
Kolokacji: 3
(15) Food, media, plan
Kolokacji: 3
(16) drug, Local
Kolokacji: 2
(18) war, Action, Argonne, campaign
Kolokacji: 4
(23) page, Herald
Kolokacji: 2
(24) arrest, capture, crime
Kolokacji: 3
(25) Opera, Restaurant, campus
Kolokacji: 3
(26) Journal, resignation
Kolokacji: 2
(28) Google, Yahoo
Kolokacji: 2
(29) security, Peace
Kolokacji: 2
(30) Tuscaloosa, Saginaw
Kolokacji: 2
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.