"expect news" — Słownik kolokacji angielskich

expect news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczekiwać wiadomości
  1. expect czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Most of the officers in the building knew she was expecting news from the doctor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo