"see news" — Słownik kolokacji angielskich

see news kolokacja
Popularniejsza odmiana: see the news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widzieć wiadomości
  1. see czasownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She called a friend to ask if they had seen the same news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo