"wait for news" — Słownik kolokacji angielskich

wait for news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czekaj na wiadomość
  1. wait czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There was nothing to be done but wait for news of some kind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo