KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"middle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

middle rzeczownik

rzeczownik + middle
Kolokacji: 39
middle of one's back • middle of one's forehead • middle of one's chest • middle of an area • middle of town • ...
middle + rzeczownik
Kolokacji: 13
Middle Island • Middle Age • Middle Road • Middle River • Middle School • ...
czasownik + middle
Kolokacji: 15
wake up in the middle • get up in the middle • stand in the middle • catch in the middle • sit in the middle • ...
przymiotnik + middle
Kolokacji: 11
later Middle • early Middle • late Middle • exact middle • High Middle • ...
przyimek + middle
Kolokacji: 22
down the middle • in the middle • up the middle • near the middle • toward the middle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. down the middle = na połowę down the middle
3. up the middle = w górę środka up the middle
4. near the middle = koło środka near the middle
5. toward the middle = w kierunku środka toward the middle
10. during the middle = podczas środka during the middle
  • It is first known to have been used during the middle of the 19th century.
  • There were three wars during the middle of the 17th century.
  • This occurred at some time during the middle of 1856.
  • It was very hard work and during the middle we had a water fight.
  • Why can't baseball games be played and broadcast during the middle of the day, like in the old days?
  • It is expected to be released during the middle of 2013.
  • Good, he didn't need to be up during the middle of the night.
  • If the symptoms happen during the middle of the night, it is a good idea to sleep in or near your child's room until morning.
  • She'd leave during the middle of the day and take him with her.
  • Maybe we try not to come during the middle of the day.
11. by the middle = przez środek by the middle
12. over the middle = ponad środkiem over the middle
15. from the middle = ze środka from the middle
20. on the middle = na środku on the middle
21. towards the middle = w kierunku środka towards the middle

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.