KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"middle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

middle rzeczownik

rzeczownik + middle
Kolokacji: 39
middle of one's back • middle of one's forehead • middle of one's chest • middle of an area • middle of town • ...
middle + rzeczownik
Kolokacji: 13
Middle Island • Middle Age • Middle Road • Middle River • Middle School • ...
czasownik + middle
Kolokacji: 15
wake up in the middle • get up in the middle • stand in the middle • catch in the middle • sit in the middle • ...
przymiotnik + middle
Kolokacji: 11
later Middle • early Middle • late Middle • exact middle • High Middle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) later, early, late
Kolokacji: 3
(2) exact, flat
Kolokacji: 2
1. High Middle = Wysoki Środek High Middle
2. upper middle = północny środek upper middle
3. low middle = nisko położony środek low middle
4. broad middle = szeroki środek broad middle
5. moderate middle = umiarkowany środek moderate middle
6. mushy middle = papkowaty środek mushy middle
przyimek + middle
Kolokacji: 22
down the middle • in the middle • up the middle • near the middle • toward the middle • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.