"middle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

middle rzeczownik

rzeczownik + middle
Kolokacji: 39
middle of one's back • middle of one's forehead • middle of one's chest • middle of an area • middle of town • ...
middle + rzeczownik
Kolokacji: 13
Middle Island • Middle Age • Middle Road • Middle River • Middle School • ...
czasownik + middle
Kolokacji: 15
wake up in the middle • get up in the middle • stand in the middle • catch in the middle • sit in the middle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) wake, trade
Kolokacji: 2
4. sit in the middle = usiądź pośrodku sit in the middle
5. lie in the middle = skłam pośrodku lie in the middle
7. stop in the middle = zatrzymaj się pośrodku stop in the middle
8. keep in the middle = trzymaj pośrodku keep in the middle
9. place in the middle = miejsce pośrodku place in the middle
10. leave in the middle = wyjdź pośrodku leave in the middle
11. stop in the middle = zatrzymaj się pośrodku stop in the middle
(3) surround, wrap
Kolokacji: 2
przymiotnik + middle
Kolokacji: 11
later Middle • early Middle • late Middle • exact middle • High Middle • ...
przyimek + middle
Kolokacji: 22
down the middle • in the middle • up the middle • near the middle • toward the middle • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.