KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"about the middle" — Słownik kolokacji angielskich

about the middle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około środka
  1. about przyimek + middle rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The baby would be born about the middle of May.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo