"at the middle" — Słownik kolokacji angielskich

at the middle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w środku
  1. at przyimek + middle rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Well what does that mean then are you likely to get called out at the middle of the night?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo