Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"middle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

middle rzeczownik

rzeczownik + middle
Kolokacji: 39
middle of one's back • middle of one's forehead • middle of one's chest • middle of an area • middle of town • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. middle of one's back = środek z czyjś tył middle of one's back
2. middle of one's forehead = środek z czyjś czoło middle of one's forehead
3. middle of one's chest = środek z czyjś klatka piersiowa middle of one's chest
4. middle of an area = środek obszaru middle of an area
5. middle of town = środek miasta middle of town
7. middle of week = środek tygodnia middle of week
8. middle of year = środek roku middle of year
middle + rzeczownik
Kolokacji: 13
Middle Island • Middle Age • Middle Road • Middle River • Middle School • ...
czasownik + middle
Kolokacji: 15
wake up in the middle • get up in the middle • stand in the middle • catch in the middle • sit in the middle • ...
przymiotnik + middle
Kolokacji: 11
later Middle • early Middle • late Middle • exact middle • High Middle • ...
przyimek + middle
Kolokacji: 22
down the middle • in the middle • up the middle • near the middle • toward the middle • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.