"middle of one's back" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): środek z czyjś tył
  1. back rzeczownik + middle rzeczownik
    Silna kolokacja

    This time his target was square in the middle of the German's back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo