Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"middle of one's forehead" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): środek z czyjś czoło
  1. forehead rzeczownik + middle rzeczownik
    Silna kolokacja

    He put a gun to the middle of her forehead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo