"through one's middle" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: through the middle
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie czyjś środek
  1. through przyimek + middle rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I'm going to drive us right back through the middle of town.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo