KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"middle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

middle rzeczownik

rzeczownik + middle
Kolokacji: 39
middle of one's back • middle of one's forehead • middle of one's chest • middle of an area • middle of town • ...
middle + rzeczownik
Kolokacji: 13
Middle Island • Middle Age • Middle Road • Middle River • Middle School • ...
czasownik + middle
Kolokacji: 15
wake up in the middle • get up in the middle • stand in the middle • catch in the middle • sit in the middle • ...
przymiotnik + middle
Kolokacji: 11
later Middle • early Middle • late Middle • exact middle • High Middle • ...
przyimek + middle
Kolokacji: 22
down the middle • in the middle • up the middle • near the middle • toward the middle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. down the middle = na połowę down the middle
3. up the middle = w górę środka up the middle
4. near the middle = koło środka near the middle
5. toward the middle = w kierunku środka toward the middle
  • I'm going to drive us right back through the middle of town.
  • "Then I tried to go back to my position and he hit it through the middle."
  • The road we were lost on cut straight through the middle of the world.
  • From 1983 through the middle of last year, he had won only five.
  • I'm going to take us straight through the middle of it.
  • He couldn't believe they were about to walk through the middle of it all.
  • Responsible for run stop through the middle of the line.
  • "The road goes through the middle of their religious area."
  • Earth could be seen right through the middle of it, without need for windows.
  • The magazine continued through the middle of the 20th century.
10. during the middle = podczas środka during the middle
11. by the middle = przez środek by the middle
12. over the middle = ponad środkiem over the middle
15. from the middle = ze środka from the middle
20. on the middle = na środku on the middle
21. towards the middle = w kierunku środka towards the middle

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.