KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"middle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

middle rzeczownik

rzeczownik + middle
Kolokacji: 39
middle of one's back • middle of one's forehead • middle of one's chest • middle of an area • middle of town • ...
middle + rzeczownik
Kolokacji: 13
Middle Island • Middle Age • Middle Road • Middle River • Middle School • ...
czasownik + middle
Kolokacji: 15
wake up in the middle • get up in the middle • stand in the middle • catch in the middle • sit in the middle • ...
przymiotnik + middle
Kolokacji: 11
later Middle • early Middle • late Middle • exact middle • High Middle • ...
przyimek + middle
Kolokacji: 22
down the middle • in the middle • up the middle • near the middle • toward the middle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. down the middle = na połowę down the middle
3. up the middle = w górę środka up the middle
4. near the middle = koło środka near the middle
5. toward the middle = w kierunku środka toward the middle
10. during the middle = podczas środka during the middle
11. by the middle = przez środek by the middle
12. over the middle = ponad środkiem over the middle
15. from the middle = ze środka from the middle
  • The group has been operating in Iraq since the middle of 2003.
  • We have not seen her since the middle of October.
  • The term has been used in medical science since the middle of the 20th century.
  • Has anyone really 'changed' since the middle of the first season?
  • Since the middle of the 1980s, the press wrote about the games.
  • "This has only been true since the middle of the century."
  • I didn't go to sleep, trying to figure out what happened to us since the middle of the third quarter.
  • These studies have been on the table since the middle of this year.
  • In fact, no one remembered having seen him since the middle of the night.
  • Its population has dropped by a third since the middle of the last century.
20. on the middle = na środku on the middle
21. towards the middle = w kierunku środka towards the middle

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.