"across one's middle" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: across the middle
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wszerz czyjś środek
  1. across przyimek + middle rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I told him stay high or I'll kill you across the middle.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo