BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"middle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

middle rzeczownik

rzeczownik + middle
Kolokacji: 39
middle of one's back • middle of one's forehead • middle of one's chest • middle of an area • middle of town • ...
middle + rzeczownik
Kolokacji: 13
Middle Island • Middle Age • Middle Road • Middle River • Middle School • ...
czasownik + middle
Kolokacji: 15
wake up in the middle • get up in the middle • stand in the middle • catch in the middle • sit in the middle • ...
przymiotnik + middle
Kolokacji: 11
later Middle • early Middle • late Middle • exact middle • High Middle • ...
przyimek + middle
Kolokacji: 22
down the middle • in the middle • up the middle • near the middle • toward the middle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. down the middle = na połowę down the middle
  • But, at least I don't have to do them in the middle of the night.
  • I said, coming to a full stop in the middle of the road.
  • You have to be in the middle of the action.
  • The guy is just off in the middle of next week.
  • And she wanted to work for a company in the middle of major change.
  • She'd gone to their house in the middle of the night.
  • Now they're more likely to be found right in the middle of every town.
  • They had been in the middle of a party when his call came.
  • Only then can he continue to play the man in the middle.
  • On the floor he always seems to be in the middle of everything.
3. up the middle = w górę środka up the middle
4. near the middle = koło środka near the middle
5. toward the middle = w kierunku środka toward the middle
10. during the middle = podczas środka during the middle
11. by the middle = przez środek by the middle
12. over the middle = ponad środkiem over the middle
15. from the middle = ze środka from the middle
20. on the middle = na środku on the middle
21. towards the middle = w kierunku środka towards the middle

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.