PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"middle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

middle rzeczownik

rzeczownik + middle
Kolokacji: 39
middle of one's back • middle of one's forehead • middle of one's chest • middle of an area • middle of town • ...
middle + rzeczownik
Kolokacji: 13
Middle Island • Middle Age • Middle Road • Middle River • Middle School • ...
czasownik + middle
Kolokacji: 15
wake up in the middle • get up in the middle • stand in the middle • catch in the middle • sit in the middle • ...
przymiotnik + middle
Kolokacji: 11
later Middle • early Middle • late Middle • exact middle • High Middle • ...
przyimek + middle
Kolokacji: 22
down the middle • in the middle • up the middle • near the middle • toward the middle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. down the middle = na połowę down the middle
3. up the middle = w górę środka up the middle
4. near the middle = koło środka near the middle
5. toward the middle = w kierunku środka toward the middle
10. during the middle = podczas środka during the middle
11. by the middle = przez środek by the middle
12. over the middle = ponad środkiem over the middle
15. from the middle = ze środka from the middle
20. on the middle = na środku on the middle
  • "I always feel like I'm coming in on the middle of someone else's scenes."
  • I seem to 'ave come in on the middle of the show.
  • It told him that the time was closing in on the middle of the night.
  • In the mid season the team was on the middle of the table.
  • The document was written on the middle of the third century.
  • I got to my feet, gun nice and steady on the middle of his body.
  • Like that conversation you came in on the middle of.
  • "I seem to have come in on the middle of a conversation. "
  • Now I am coming in on the middle of the act.
  • He still held the gun very steady on the middle of my body.
21. towards the middle = w kierunku środka towards the middle

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.