PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"middle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

middle rzeczownik

rzeczownik + middle
Kolokacji: 39
middle of one's back • middle of one's forehead • middle of one's chest • middle of an area • middle of town • ...
middle + rzeczownik
Kolokacji: 13
Middle Island • Middle Age • Middle Road • Middle River • Middle School • ...
czasownik + middle
Kolokacji: 15
wake up in the middle • get up in the middle • stand in the middle • catch in the middle • sit in the middle • ...
przymiotnik + middle
Kolokacji: 11
later Middle • early Middle • late Middle • exact middle • High Middle • ...
przyimek + middle
Kolokacji: 22
down the middle • in the middle • up the middle • near the middle • toward the middle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. down the middle = na połowę down the middle
3. up the middle = w górę środka up the middle
4. near the middle = koło środka near the middle
5. toward the middle = w kierunku środka toward the middle
10. during the middle = podczas środka during the middle
11. by the middle = przez środek by the middle
12. over the middle = ponad środkiem over the middle
15. from the middle = ze środka from the middle
20. on the middle = na środku on the middle
21. towards the middle = w kierunku środka towards the middle
  • It also becomes blind towards the middle of the corner.
  • He is introduced as a junior high student towards the middle of the story.
  • Towards the middle of the day the second attack came on.
  • It was a hot, still morning towards the middle of June.
  • Towards the middle of the show, he gave this speech.
  • See if you can get your fly out towards the middle.
  • Towards the middle of the track, the piece changes its structure.
  • Other dots appeared in the lower left, also moving towards the middle.
  • So at last the trial come on, towards the middle of October, and we was all in the court.
  • They are believed to be near the hill towards the middle of the cemetery.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.