"around one's middle" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: around the middle
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś środek
  1. around przyimek + middle rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Both are expected to go around the middle of the order here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo