"during the middle" — Słownik kolokacji angielskich

during the middle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas środka
  1. during przyimek + middle rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is first known to have been used during the middle of the 19th century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo