KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(2) spend, drop
Kolokacji: 2
(7) appear, register
Kolokacji: 2
(8) found, base, establish
Kolokacji: 4
(9) join, tie
Kolokacji: 3
2. switch to league = zmiana do ligi switch to league
  • He switched to rugby league in 1992, as union was not professional at that time.
  • He switched to league when he was offered professional terms by Barrow in 1950 at the age of 18.
  • Koko switched to rugby league at the start of the 1995 season.
  • As a result players switched to rugby league in large numbers.
  • Both were to switch to rugby league later on in their careers.
  • He played one or two games but decided to switch to rugby league.
  • At the end of the 1947/48 season, Reid made an economic decision to switch codes to professional rugby league.
  • He switched to league after the 1979 Wallaby tour to Argentina.
  • The union also permanently suspended eight players, including Jones who switched to rugby league.
  • He then switched to rugby league and played professionally in England.
3. league folded = liga zwinęła się league folded
5. switch leagues = ligi zmiany switch leagues
6. change leagues = ligi zmiany change leagues
7. Football League is suspended = Liga piłkarska jest zawieszona Football League is suspended
8. end in the league = koniec w lidze end in the league
10. merge with the Soccer League = połącz się z Ligą piłkarską merge with the Soccer League
(11) contest, elect
Kolokacji: 2
(12) resign, retire, give
Kolokacji: 3
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.