"regional league" — Słownik kolokacji angielskich

regional league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regionalna liga
  1. regional przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the 2005 season, the regional leagues north, east, west, center and south exist.

powered by  eTutor logo