"Super League war" — Słownik kolokacji angielskich

Super League war kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Liga super wojna
  1. league rzeczownik + war rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, the disruption caused by the Super League war caused great change to the game in Australia.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo