KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(2) spend, drop
Kolokacji: 2
(7) appear, register
Kolokacji: 2
(8) found, base, establish
Kolokacji: 4
(9) join, tie
Kolokacji: 3
2. switch to league = zmiana do ligi switch to league
3. league folded = liga zwinęła się league folded
5. switch leagues = ligi zmiany switch leagues
6. change leagues = ligi zmiany change leagues
7. Football League is suspended = Liga piłkarska jest zawieszona Football League is suspended
  • The outbreak of World War II then halted his progress, as the Football League was suspended.
  • He remained with the club while the Football League was suspended during wartime, turning out in regional action.
  • Although the Football League was suspended for the duration of hostilities, Birmingham competed in regional league and cup matches.
  • There was an average of 6,000 in attendance at home games, before the Football League was suspended as a result of the Second World War.
  • Unfortunately for Oliver, the Football League was suspended in 1939 due to the Second World War, and did not resume until 1946.
  • The Football League was suspended in 1939 due to the Second World War.
  • Even though the Swiss Football League was not suspended, some 5,800 footballers - out of a total of 8,500 - signed up to fight.
  • The outbreak of World War II then meant that the Football League was suspended for seven whole seasons.
  • The Football League was suspended due to World War II.
  • The Football League was suspended after the game on 2 September 1939 when war was declared.
8. end in the league = koniec w lidze end in the league
10. merge with the Soccer League = połącz się z Ligą piłkarską merge with the Soccer League
(11) contest, elect
Kolokacji: 2
(12) resign, retire, give
Kolokacji: 3
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.