ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league sport" — Słownik kolokacji angielskich

league sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport ligi
  1. league rzeczownik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As of 2013, two states have only one major league sports team.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo