"league includes" — Słownik kolokacji angielskich

league includes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga obejmuje
  1. league rzeczownik + include czasownik
    Luźna kolokacja

    The new league includes its member clubs in its administration.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo