KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
(6) Negro, Gentleman, Bash
Kolokacji: 4
(8) Major, Student, Welfare
Kolokacji: 3
1. Texas League = Teksas Liga Texas League
5. Indonesia Super League = Indonezja Kierownik Liga Indonesia Super League
6. Midland League = Środkowa część kraju Liga Midland League
10. New Jersey State League = New Jersey państwo Liga New Jersey State League
11. Murray Football League = Murray liga piłkarska Murray Football League
12. country league = liga wiejska country league
  • He also played in the International Baseball League of Australia before his MLB debut.
  • The 2001-02 International Baseball League of Australia was played exclusively at the Melbourne Ballpark.
  • Hughes played the 2001/2002 season in the International Baseball League of Australia, where he was named as the All-Star second baseman.
  • He had been owner of the International Baseball League of Australia before it went bankrupt.
  • The 2000-01 International Baseball League of Australia was the 2nd season of the League.
  • In 1999 they were invited to join the International Baseball League of Australia which they competed in for 2 seasons (1999-00 and 2002).
  • In the 1999-2000 International Baseball League of Australia, Gavin hit .386.
  • The 2003 Shield reverted to its original form for the first time since 1988, due to the folding of the International Baseball League of Australia.
  • In 1999 the Victoria Aces accepted an invitation to join the International Baseball League of Australia.
  • The International Baseball League of Australia was a baseball league which existed from 1999 to 2002.
(11) Justice, Temperance
Kolokacji: 2
(12) Voter, Citizen, Suffrage
Kolokacji: 3
(14) Producer, Pioneer, fantasy
Kolokacji: 3
(16) Pacific, Coast, Gulf
Kolokacji: 3
(17) team, Relay
Kolokacji: 2
(19) Elite
Kolokacji: 2
(24) j., a, S., XI
Kolokacji: 5
(26) Premier, Barclays
Kolokacji: 2
(27) Horizon, Photo
Kolokacji: 2
(28) Frontier, Argentina
Kolokacji: 2
(29) roller, Championship, title
Kolokacji: 3
(30) China, Cup, Pony
Kolokacji: 3
(31) rookie, debut
Kolokacji: 2
(33) Lombard, Macedonian
Kolokacji: 2
(34) John, feeder, Anti-saloon
Kolokacji: 3
(36) Drama, Player, Howard
Kolokacji: 3
(37) Legend, Art
Kolokacji: 2
(38) upstart, New
Kolokacji: 2
(39) Highland, Prairie
Kolokacji: 2
(40) London, Izaak
Kolokacji: 2
(41) Series, Math
Kolokacji: 2
(42) University, New
Kolokacji: 2
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.