KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(2) spend, drop
Kolokacji: 2
(7) appear, register
Kolokacji: 2
(8) found, base, establish
Kolokacji: 4
(9) join, tie
Kolokacji: 3
2. switch to league = zmiana do ligi switch to league
3. league folded = liga zwinęła się league folded
5. switch leagues = ligi zmiany switch leagues
6. change leagues = ligi zmiany change leagues
7. Football League is suspended = Liga piłkarska jest zawieszona Football League is suspended
8. end in the league = koniec w lidze end in the league
10. merge with the Soccer League = połącz się z Ligą piłkarską merge with the Soccer League
  • The team joined the American Professional Soccer League in 1990 when the ASL merged with the Western Soccer League.
  • In 1990, the Storm, along with the rest of the WSL merged with the American Soccer League to form the American Professional Soccer League.
  • They joined the American Professional Soccer League in 1990 when the WSL merged with the American Soccer League.
  • In 1990, the league merged with the American Soccer League to form the American Professional Soccer League.
  • The team were renamed the Miami Freedom and joined the American Professional Soccer League in 1990 when the ASL merged with the Western Soccer League.
  • On a side note, the WSA merged with the American Soccer League in 1990 to form the American Professional Soccer League.
  • In 1974, the NSL merged with the German American Soccer League.
  • However, in 1990, the WSL merged with the American Soccer League to form the American Professional Soccer League the predecessor of the A-League.
  • By this time the ASL had merged with the Western Soccer League to form the American Professional Soccer League (APSL).
  • However, by that time, the WSL had merged with the American Soccer League to form the American Professional Soccer League.
(11) contest, elect
Kolokacji: 2
(12) resign, retire, give
Kolokacji: 3
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.