"league folded" — Słownik kolokacji angielskich

league folded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga zwinęła się
  1. fold czasownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This league folded after the 1891 season and the team disbanded with it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo