BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"enable" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

enable czasownik

enable + rzeczownik
Kolokacji: 162
enable users • enable students • enable people • enable style sheets • enable JavaScript • enable access • enable the company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. enable users = umożliw użytkownikom enable users
2. enable people = umożliw ludziom enable people
3. enable students = umożliw studentom enable students
4. enable style sheets = uaktywnij arkusze stylów enable style sheets
5. enable JavaScript = uaktywnij JavaScript enable JavaScript
6. enable access = umożliw dostęp enable access
8. enable the use = umożliw wykorzystanie enable the use
10. enable men = umożliw ludziom enable men
11. enable children = umożliw dzieciom enable children
12. enable customers = umożliw klientom enable customers
13. enable businesses = umożliw biznesy enable businesses
14. enable members = umożliw członkom enable members
16. enable researchers = umożliw pracownikom naukowym enable researchers
17. enable women = umożliw kobietom enable women
18. enable devices = umożliw urządzenia enable devices
19. enable individuals = umożliw osobom enable individuals
czasownik + enable
Kolokacji: 7
require to be enabled • need to enable • designed to enable • used to enable • built to enable • ...
enable + przyimek
Kolokacji: 22
enable by • enable for • enable with • enable from • enable in • ...
enable + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
eventually enable • better enable • finally enable • automatically enable • effectively enable • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.