BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"enable members" — Słownik kolokacji angielskich

enable members kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw członkom
  1. enable czasownik + member rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This enables young members in the party the opportunities to fully engage in the decision making process.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo