BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"enable women" — Słownik kolokacji angielskich

enable women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw kobietom
  1. enable czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Building democracy is a long-term process, but enabling women to lead and participate in all aspects of Iraqi society can begin immediately.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo