BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"enable development" — Słownik kolokacji angielskich

enable development kolokacja
Popularniejsza odmiana: enable the development
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw rozwój
  1. enable czasownik + development rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These terms will enable investment and development of the stadium to move forward.

powered by  eTutor logo