BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"enable" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

enable czasownik

enable + rzeczownik
Kolokacji: 162
enable users • enable students • enable people • enable style sheets • enable JavaScript • enable access • enable the company • ...
czasownik + enable
Kolokacji: 7
require to be enabled • need to enable • designed to enable • used to enable • built to enable • ...
enable + przyimek
Kolokacji: 22
enable by • enable for • enable with • enable from • enable in • ...
enable + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
eventually enable • better enable • finally enable • automatically enable • effectively enable • ...
(1) eventually, finally
Kolokacji: 2
1. better enable = lepiej umożliw better enable
3. merely enable = jedynie umożliw merely enable
4. theoretically enable = teoretycznie umożliw theoretically enable
5. explicitly enable = wyraźnie umożliw explicitly enable
6. later enable = później umożliw later enable
7. actually enable = faktycznie umożliw actually enable
8. further enable = ponadto umożliw further enable
9. manually enabled = ręcznie umożliwić manually enabled
10. somehow enable = jakoś umożliw somehow enable
11. selectively enable = wybiórczo umożliw selectively enable
(3) effectively, potentially
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.