BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"enable" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

enable czasownik

enable + rzeczownik
Kolokacji: 162
enable users • enable students • enable people • enable style sheets • enable JavaScript • enable access • enable the company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(5) JavaScript
Kolokacji: 1
(14) woman, soldier
Kolokacji: 2
(17) browser, detection, listener
Kolokacji: 3
(22) feature, trader, merchant
Kolokacji: 3
(25) citizen, voter
Kolokacji: 2
(26) teacher, viewing
Kolokacji: 2
(27) collaboration, flexibility
Kolokacji: 2
1. enable movement = umożliw ruchowi enable movement
2. enable travel = umożliw podróż enable travel
3. enable tracking = umożliw tropienie enable tracking
4. enable advances = umożliw postępy enable advances
5. enable optimizations = umożliw optymalizacje enable optimizations
6. enable progress = umożliw postęp enable progress
(29) thousands, millions
Kolokacji: 2
(30) investor, borrower
Kolokacji: 2
(32) range, water
Kolokacji: 2
(33) astronomer, archaeologist
Kolokacji: 2
czasownik + enable
Kolokacji: 7
require to be enabled • need to enable • designed to enable • used to enable • built to enable • ...
enable + przyimek
Kolokacji: 22
enable by • enable for • enable with • enable from • enable in • ...
enable + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
eventually enable • better enable • finally enable • automatically enable • effectively enable • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.