BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"enable" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

enable czasownik

enable + rzeczownik
Kolokacji: 162
enable users • enable students • enable people • enable style sheets • enable JavaScript • enable access • enable the company • ...
czasownik + enable
Kolokacji: 7
require to be enabled • need to enable • designed to enable • used to enable • built to enable • ...
enable + przyimek
Kolokacji: 22
enable by • enable for • enable with • enable from • enable in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. enable by = umożliwiać przez enable by
2. enable for = umożliwiać dla enable for
3. enable with = umożliwiać z enable with
4. enable in = umożliwiać w enable in
5. enable from = umożliwiać z enable from
6. enable to = umożliwiać aby enable to
7. enable on = umożliwiać na enable on
8. enable at = umożliwiać przy enable at
9. enable through = umożliw całkowicie enable through
10. enable into = umożliwiać do enable into
11. enable without = umożliw na zewnątrz enable without
enable + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
eventually enable • better enable • finally enable • automatically enable • effectively enable • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.