BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"enable" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

enable czasownik

enable + rzeczownik
Kolokacji: 162
enable users • enable students • enable people • enable style sheets • enable JavaScript • enable access • enable the company • ...
czasownik + enable
Kolokacji: 7
require to be enabled • need to enable • designed to enable • used to enable • built to enable • ...
enable + przyimek
Kolokacji: 22
enable by • enable for • enable with • enable from • enable in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(1) by, for, with, from, in, ...
Kolokacji: 11
1. enable within = umożliw wewnątrz enable within
2. enable across = umożliw wszerz enable across
3. enable over = umożliwiać ponad enable over
4. enable under = umożliw poniżej enable under
5. enable during = umożliwiać podczas enable during
6. enable including = umożliwiać w tym enable including
7. enable of = umożliwiać z enable of
8. enable among = umożliwiać wśród enable among
9. enable around = umożliw wokół enable around
10. enable between = umożliw pośrodku enable between
11. enabled via = umożliwiony przez enabled via
enable + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
eventually enable • better enable • finally enable • automatically enable • effectively enable • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.