BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"enable individuals" — Słownik kolokacji angielskich

enable individuals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw osobom
  1. enable czasownik + individual rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Another large issue is the lack of resources enabling individuals with special needs to receive an education in the developing world.

powered by  eTutor logo