"enable the company" — Słownik kolokacji angielskich

enable the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw spółce
  1. enable czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Many of them also say they doubt that new money will be enough to enable the company to turn itself around.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo