BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"enable businesses" — Słownik kolokacji angielskich

enable businesses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw biznesy
  1. enable czasownik + business rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They are seen as too easily enabling businesses to collect information about Web surfers without their permission.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo