TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
(11) inspire, undertake
Kolokacji: 2
(13) base
Kolokacji: 2
(15) approve, commission, oversee
Kolokacji: 3
1. design is approved = projekt zostanie zatwierdzony design is approved
  • The final design was approved by the city in 1931.
  • In 1992/93, the design for the present school was approved.
  • The final design was approved by the Dutch government in 1952.
  • A final agreement was reached on 25 December 2008, when both a site and design were approved.
  • The design was approved by a popular referendum in 1900.
  • This design was approved in June, although work had begun earlier.
  • If the design is approved, one may continue to laser production.
  • The new design was approved in 1951, but construction did not resume until 1954.
  • In late June 2008 a new design was submitted to the council and approved.
  • Development took place from 1993 to 1999, with final design being approved in circa 1995-1996.
2. design is commissioned = projekt jest zamówiony design is commissioned
(16) show, emphasize, suggest
Kolokacji: 3
(17) follow, weave, pursue
Kolokacji: 3
(18) criticize, credit, note
Kolokacji: 3
(19) sell, consist, suit
Kolokacji: 3
(20) intend, design, draw, plan
Kolokacji: 4
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.