"Experimental Design" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: experimental design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Eksperymentalny Projekt
  1. experimental przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This at once gave me the idea for the experimental design I wanted.