PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"quasi-experimental design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): quasi-eksperymentalny projekt
  1. quasi-experimental przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The project will employ a design similar to a quasi-experimental design with internal and external comparison groups.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo