"design results" — Słownik kolokacji angielskich

design results kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyniki projektowe
  1. design rzeczownik + result czasownik
    Luźna kolokacja

    The design resulted in poor handling and was dropped.

    Podobne kolokacje: