"frame design" — Słownik kolokacji angielskich

frame design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rama projekt
  1. frame rzeczownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A new frame design allowed a lower floor which made the car look lower and longer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo