"oversee the design" — Słownik kolokacji angielskich

oversee the design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadzoruj projekt
  1. oversee czasownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Bill Fernandez was the project manager who oversaw the design and production of the drive.