eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"oversee" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

oversee czasownik

oversee + rzeczownik
Kolokacji: 95
oversee operations • oversee elections • oversee one's efforts • oversee the construction • oversee the project • oversee affairs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
2. oversee elections = nadzoruj wybory oversee elections
12. oversee schools = nadzoruj szkoły oversee schools
18. oversee services = nadzoruj usługi oversee services
19. oversee research = nadzoruj badania oversee research
20. oversee security = nadzoruj bezpieczeństwo oversee security
21. oversee marketing = nadzoruj marketing oversee marketing
22. oversee matters = nadzoruj sprawy oversee matters
czasownik + oversee
Kolokacji: 12
help oversee • appointed to oversee • include overseeing • created to oversee • oversee by exchanging • ...
oversee + przyimek
Kolokacji: 24
overseen by • oversee at • oversee from • oversee with • oversee for • ...
oversee + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 11
personally oversee • directly oversee • once oversee • properly oversee • successfully oversee • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.