"oversee the implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadzoruj realizację
  1. oversee czasownik + implementation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A planning committee is appointed to oversee the development and implementation of the plan.

powered by  eTutor logo