"delay implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wprowadzenie opóźnienia
  1. delay czasownik + implementation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is unconscionable for the president to delay implementation of this project for political purposes.

powered by  eTutor logo